Zajišťujeme komplexní služby

Zajišťujeme komplexní služby

od vypracování projektu, přes komunikaci s úřady, vyřízení stavebního povolení, zajištění financování, až po kompletní dokončení stavby včetně dodání podkladů pro kolaudaci.

Základní paramentry:

Často kladené dotazy

Kontaktujte nás!

Pro usnadnění a urychlení komunikace vyplňte tento formulář.
Budeme Vás kontaktovat v co nejkratším čase.
Děkujeme za pochopení.


    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky:

    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky

    Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Ekostav AZ s.r.o.
    Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016954
    Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předpokládá se výměna stávající technologie. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických manipulačních strojů za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také ke snížení energetické náročnosti, snížení emisí spalin, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.