Ekopanel

Moderní stavební systém

V současné době se domy v naší republice staví nejen z cihel, betonu nebo dřeva, ale také ze slámy, jejíž využití se stále zvyšuje. Využít tuto kdysi běžně používanou stavební hmotu i pro současné stavebnictví umožnily průmyslově vyráběné ekopanely, ze kterých naše firma montuje rodinné domky, haly nebo jen příčky a jim podobné.

Co je ekopanel?

Jedná se o 60 mm silné desky, jejichž základ tvoří jádro ze slisované obilné slámy, které je ze všech stran polepeno kartonem. Lisování probíhá kontinuálně na speciální výrobní lince a je prováděno bez lepidla pouze působením vysokého tlaku a vysoké teploty. Deska tak neobsahuje žádná další adheziva, jako pryskyřice, alkoholy, terpentýny či jiné chemikálie uvolňující hořlavé výpary, a v podstatě ani žádný kyslík, který podporuje hoření.


Ekopanely mají atestovanou požární odolnost 30 minut. Vyrábějí se ve
standardní šířce 1200 mm a v délkách od 1000 mm do 3300 mm, nicméně
nejčastěji se jedná o délku 2500 mm. Při této délce je totiž možné aplikovat ekopanel jako samostatnou příčku bez použití konstrukčních rámů. Pokud jde o obvodové nebo nosné zdi a stropy, tak v tomto případě se ekopanely využívají jako oboustranné opláštění dřevěných konstrukcí, k nimž se připevňují pomocí nastřelovacích spon nebo šroubů s podložkou o průměru cca 20 mm.

Často kladené dotazy

Kontaktujte nás!

Pro usnadnění a urychlení komunikace vyplňte tento formulář.
Budeme Vás kontaktovat v co nejkratším čase.
Děkujeme za pochopení.


    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky:

    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky

    Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Ekostav AZ s.r.o.
    Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016954
    Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předpokládá se výměna stávající technologie. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických manipulačních strojů za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také ke snížení energetické náročnosti, snížení emisí spalin, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.