Kontaktní informace

Fakturační adresa:

Ekostav AZ s. r. o.

Kunětická 2534/2
120 00 Praha 2

IČ: 247 68 197
DIČ: CZ24768197

Korespondenční adresa:

Ekostav AZ s. r. o.
Nádražní 998
396 01 Humpolec

Hlavní zázemí společnosti Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba:

Pavel Moravec
jednatel společnosti
+420 724 281 599
info@EkostavAZ.cz

Ing. Karel Moravec
ředitel společnosti
+420 602 579 039

Často kladené dotazy

Kontaktujte nás!

Pro usnadnění a urychlení komunikace vyplňte tento formulář.
Budeme Vás kontaktovat v co nejkratším čase.
Děkujeme za pochopení.


    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky:

    Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky

    Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Ekostav AZ s.r.o.
    Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016954
    Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předpokládá se výměna stávající technologie. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických manipulačních strojů za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také ke snížení energetické náročnosti, snížení emisí spalin, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.