Konstrukční systém

V současné době se domy v naší republice staví nejen z cihel, betonu nebo dřeva, ale také ze slámy, jejíž využití se stále zvyšuje. Využít tuto kdysi běžně používanou stavební hmotu i pro současné stavebnictví umožnily průmyslově vyráběné ekopanely, ze kterých naše firma montuje rodinné domky, haly nebo jen příčky a jim podobné.

Skladba obvodové stěny

 • Fasáda
 • Lepidlo s perlinkou
 • Ekopanel
 • 160 mm tepelné izolace / stojka 160/80 mm
 • Ekopanel
 • Lepidlo s perlinkou
 • Štuk
 • Malba

Skladba nosné příčky

 • Malba
 • Štuk
 • Lepidlo s perlinkou
 • Ekopanel
 • 100 mm tepelné izolace / stojka 100/100 mm
 • Ekopanel
 • Lepidlo s perlinkou
 • Štuk
 • Malba

Skladba příčky

 • Malba
 • Štuk
 • Lepidlo s perlinkou
 • 2x ekopanel
 • Lepidlo s perlinkou
 • Štuk
 • Malba

Často kladené dotazy

Kontaktujte nás!

Pro usnadnění a urychlení komunikace vyplňte tento formulář.
Budeme Vás kontaktovat v co nejkratším čase.
Děkujeme za pochopení.


  Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky:

  Nařízená publicita, nevztahuje se pro zákazníky

  Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Ekostav AZ s.r.o.
  Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016954
  Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předpokládá se výměna stávající technologie. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických manipulačních strojů za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také ke snížení energetické náročnosti, snížení emisí spalin, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, lepší ekonomice výroby, efektivnější výrobě, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.